ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ hmuk.shop เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลและสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียด การเข้าถึงและใช้งาน hmuk.shop จะถือว่าคุณยอมรับและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้โดยเคร่งครัดและสมัครใจ

1. การใช้งานเว็บไซต์

1.1 ยอมรับข้อตกลง: การใช้งาน hmuk.shop และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อใดข้อหนึ่ง โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1.2 ข้อจำกัดอายุ: เพื่อใช้งาน hmuk.shop คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือปฏิบัติตามข้อจำกัดอายุที่กำหนดตามกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากคุณอยู่ในวัยเยาว์ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองทางกฎหมาย

1.3 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง: เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเมื่อมีความจำเป็น การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ

2. การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์

2.1 การเข้าถึง: เราให้คุณสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งาน hmuk.shop ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและอัปเดต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

2.2 การใช้งาน: คุณยินยอมที่จะใช้ hmuk.shop อย่างถูกต้องและอย่างสุจริต ห้ามใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือที่ไม่เหมาะสม ห้ามโจมตีหรือทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้อื่น และห้ามละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของผู้อื่น

2.3 การสื่อสาร: เมื่อคุณสื่อสารกับเราผ่านเว็บไซต์หรืออีเมล คุณต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

3. การสั่งซื้อสินค้า

3.1 การสั่งซื้อ: การสั่งซื้อสินค้าจาก hmuk.shop ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อที่เรากำหนด คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตเพื่อให้มั่นใจว่าการสั่งซื้อของคุณดำเนินไปได้ด้วยประสบการณ์ที่ดี

3.2 ราคาและการชำระเงิน: ราคาสินค้าและวิธีการชำระเงินจะระบุในเว็บไซต์ของเรา คุณต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามราคาและเงื่อนไขที่กำหนด หากคุณไม่ชำระเงินตามราคาที่ระบุ การสั่งซื้อของคุณอาจถูกยกเลิก

4. ข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัย

4.1 ข้อมูลส่วนตัว: เราจะดูแลและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณ

4.2 ความปลอดภัย: เรามุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ แต่คุณก็ต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านของคุณ เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้องของข้อมูลล็อกอิน

5. การรับประกันและการส่งคืน

5.1 การรับประกัน: การรับประกันสินค้าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันก่อนการสั่งซื้อ

5.2 การส่งคืน: ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการส่งคืนสินค้าของเราจะระบุในเว็บไซต์ คุณต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการส่งคืนเหล่านี้เมื่อต้องการส่งคืนสินค้า

6. ความรับผิดชอบและข้อจำกัด

6.1 ความรับผิดชอบ: เรามุ่งมั่นในการให้ข้อมูลและสินค้าที่มีคุณภาพสูง แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลและสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง

6.2 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรืออ้อมความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน hmuk.shop หรือสินค้าที่คุณได้รับ

7. การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุด

7.1 การเปลี่ยนแปลง: เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเมื่อมีความจำเป็น การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ในการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์

7.2 การสิ้นสุด: เราสามารถยุติข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเมื่อมีความจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

8. ข้อตกลงและเงื่อนไขเสริม

8.1 ข้อตกลงเสริม: บางครั้งเราอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขเสริมที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือสินค้าที่เราให้บริการ ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เป็นไปตาม

8.2 กฎหมายที่สำคัญ: ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ขัดกับกฎหมายในประเทศของคุณ การใช้งาน hmuk.shop จะถูกยกเลิก

9. การติดต่อ

9.1 การติดต่อเรา: หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับการใช้งาน hmuk.shop หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ ติดต่อเรา

10. ข้อสงวนสิทธิ์

10.1 ข้อสงวนสิทธิ์: ทุกสิ่งทุกอย่างใน hmuk.shop รวมถึงเนื้อหาทั้งหมด, รูปภาพ, โลโก้, และสินค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราและมีลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คุณเข้าใช้งาน hmuk.shop และยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจำเป็น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุด

หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน hmuk.shop โปรดยังติดต่อเราทางอีเมล ติดต่อเรา ขอบคุณที่ใช้บริการเว็บไซต์ของเราและขอให้คุณมีประสบการณ์ที่ดี!